Λατομείο

Έχοντας χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε κάθε είδους κατασκευής ή επεξεργασίας πέτρας.

Η φροντίδα της πέτρας αποτελεί κυρίαρχο μέλημά μας.

Η εταιρεία απέκτησε δικό της λατομείο το 2016.

Η γεωγραφική εγγύτητα του λατομείου μας που έχει δημιουργηθεί σε θέσεις κλειδιά, επιτρέπει την αποδοτικότερη διαχείριση των ενεργειακών μας πόρων, την ταχύτερη μεταφορά υλικών και την καλύτερη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη επεξεργασία και αποστολή των προϊόντων στους πελάτες μας,  με την μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Στο λατομείο γίνεται εξόρυξη της πέτρας και ύστερα διαλογή αυτής.

Τα μικρότερα κομμάτια διαχωρίζονται σε αγκωνάρια, πέτρες Καρύστου, πλάκες Καρύστου και τοποθετούνται σε παλέτες.

Τα μεγαλύτερα μεταφέρονται στο εργοστάσιο όπου γίνεται η επεξεργασία τους για την παραγωγή των προϊόντων.

Μενού