Πλάκες Καρύστου

Οι πλάκες Καρύστου προέρχονται από την εξόρυξη της πέτρας Καρύστου στα λατομεία της περιοχής, από όπου έχουν πάρει και την ονομασία τους. Πρόκειται για ένα προϊόν, συμβατό με τη φύση, χωρίς να περιέχει επιβλαβείς ουσίες για την υγεία. Δεν είναι εύφλεκτο υλικό και δεν περιέχει τοξικές ουσίες. Έπειτα από την εξόρυξη του, χρησιμοποιείται αυτούσιο με ασφάλεια σε οποιοδήποτε μέρος ή μπορεί να υποστεί επεξεργασία.

Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται είναι οι ακανόνιστες πλάκες Καρύστου και οι ορθογωνισμένες. Οι ακανόνιστες έχουν ένα πολυγωνικό σχήμα και μπορεί να είναι σε μεγαλύτερα ή μικρότερα μεγέθη. Οι ορθογωνισμένες προκύπτουν κατόπιν επεξεργασίας σε διάφορα μεγέθη.

Τα χρώματα τους διαφέρουν, καθώς είναι ένα φυσικό προϊόν, έτσι υπάρχουν οι γκρι, οι πράσινες και οι καφέ.

Οι πλάκες Καρύστου είναι κατάλληλες για επίστρωση δαπέδων και πλατειών καθώς έχουν αντοχή σε πολύ υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, η χρήση τους συνίσταται στην επένδυση τοίχων, σε σκεπές και στην επίστρωση πεζοδρομίου.

Μενού